Meomoriál Rudolfa Lišky 2016

7. ročník turnaje rozhodčích Moravskoslezského kraje za účelem trochy „nezdravého“ pohybu, hromady zábavy a legrace a setkání s mnohými kolegy rozhodčími, které běžně nepotkáváme a třeba i s nováčky mezi „pískači“.


Přihláška rozhodčího k řízení KP MS KVS v sezoně 2016/2017

V zájmu zajištění potřebného počtu delegací rozhodčích k řízení mistrovských utkání v soutěžním období 2016 – 2017 a přehledu o zájmu rozhodčího spolehlivě se podílet na splnění přidělených delegací, obrací se komise rozhodčích na Vás s následujícími požadavky o sdělení potřebných údajů a Vašich připomínek.

Kliknutím otevřeš přihlášku


Školení rozhodčích 3. třídy 2016

MOTT: "Seznamte se s pravidly"
Každoročně pořádá komise rozhodčích moravskoslezského volejbalového svazu školení rozhodčích volejbalu 3. třídy.
Jde o jedinečnou příležitost seznámit se podrobně s pravidly volejbalu a získat tak možnost řídit mistrovská utkání okresních a krajských volejbalových soutěží.
Školení má dvě části:
1. teoretickou 4. – 5. června 2016 (pravděpodobně v Ostravě)
2. praktickou 11. a/nebo 19. června (místo bude upřesněno).
Cena:
  • školné(dle počtu uchazečů) - do 1000,- Kč,
  • registrace do ČVS                   - 200,- Kč (pouze nově registrovaní)
  • odznak rozhodčího ČVS         - 50,- Kč
Přihlásit se
Časový harmonogram školení

Změna cestovních náhrad pro rok 2016

SR ČVS na svém 31. zasedání dne 13.01.2016 mimo jiné schválila:

  • pro rok 2016 prováděcí předpis „Účtování a inventarizace v ČVS“ včetně jeho přílohy č. 1 ve stejném znění, tak jak byl schválen na 18. zasedání SR ČVS dne 13.01.2015
  • přílohu č. 3 „Cestovní náhrady v ČVS pro rok 2016“ k prováděcímu předpisu „Účtování a inventarizace v ČVS“ s účinností od 01.01.2016 - KLIKNI

Výklad pravidla "Dokončená rozehra"

Jak jsem na semináři slíbil, po ověření na ligovém semináři upřesňuji výklad pravidla o dokončené rozehře.

Pravidlo 6.1.3

..........

Dokončená rozehra je posloupnost činností ve hře, jejichž výsledkem je udělení bodu. Toto zahrnuje udělení trestu a ztrátu podání z důvodu překročení časového limitu pro podání.

Znamená to, že za dokončenou rozehru se považuje i:

1. udělení trestu (tedy ČK jejímž důsledkem je ztráta podání a bod pro soupeře)

2. ztrátu podání (samozřejmě s bodem) z důvodu překročení 8 sekund pro podání.