Předsoutěžní semináře 2016

Pozvánka... KLIKNI!


Změna cestovních náhrad pro rok 2016

SR ČVS na svém 31. zasedání dne 13.01.2016 mimo jiné schválila:

  • pro rok 2016 prováděcí předpis „Účtování a inventarizace v ČVS“ včetně jeho přílohy č. 1 ve stejném znění, tak jak byl schválen na 18. zasedání SR ČVS dne 13.01.2015
  • přílohu č. 3 „Cestovní náhrady v ČVS pro rok 2016“ k prováděcímu předpisu „Účtování a inventarizace v ČVS“ s účinností od 01.01.2016 - KLIKNI

Výklad pravidla "Dokončená rozehra"

Jak jsem na semináři slíbil, po ověření na ligovém semináři upřesňuji výklad pravidla o dokončené rozehře.

Pravidlo 6.1.3

..........

Dokončená rozehra je posloupnost činností ve hře, jejichž výsledkem je udělení bodu. Toto zahrnuje udělení trestu a ztrátu podání z důvodu překročení časového limitu pro podání.

Znamená to, že za dokončenou rozehru se považuje i:

1. udělení trestu (tedy ČK jejímž důsledkem je ztráta podání a bod pro soupeře)

2. ztrátu podání (samozřejmě s bodem) z důvodu překročení 8 sekund pro podání.