Změna cestovních náhrad pro rok 2017

SR ČVS na svém 43. zasedání dne 18.01.2017 mimo jiné schválila:

- pro rok 2017 prováděcí předpis ke směrnici 09/2011 „Účtování a inventarizace v ČVS“ včetně jeho přílohy č. 1 ve stejném znění, tak jak byl schválen na 31. zasedání SR ČVS dne 13.01.2016;

-  přílohu č. 3 „Cestovní náhrady v ČVS pro rok 2017“ k prováděcímu předpisu ke směrnici 09/2011 „Účtování a inventarizace v ČVS“  s účinností od 01.01.2017


Upozornění!!

Upozorňuji na změnu způsobu delegování rozhodčích na soutěže Ostravské volejbalové ligy smíšených družstev (OVL)....KLIKNI!


Předsoutěžní semináře 2016

Pozvánka... KLIKNI!


Změna cestovních náhrad pro rok 2016

SR ČVS na svém 31. zasedání dne 13.01.2016 mimo jiné schválila:

  • pro rok 2016 prováděcí předpis „Účtování a inventarizace v ČVS“ včetně jeho přílohy č. 1 ve stejném znění, tak jak byl schválen na 18. zasedání SR ČVS dne 13.01.2015
  • přílohu č. 3 „Cestovní náhrady v ČVS pro rok 2016“ k prováděcímu předpisu „Účtování a inventarizace v ČVS“ s účinností od 01.01.2016 - KLIKNI

Výklad pravidla "Dokončená rozehra"

Jak jsem na semináři slíbil, po ověření na ligovém semináři upřesňuji výklad pravidla o dokončené rozehře.

Pravidlo 6.1.3

..........

Dokončená rozehra je posloupnost činností ve hře, jejichž výsledkem je udělení bodu. Toto zahrnuje udělení trestu a ztrátu podání z důvodu překročení časového limitu pro podání.

Znamená to, že za dokončenou rozehru se považuje i:

1. udělení trestu (tedy ČK jejímž důsledkem je ztráta podání a bod pro soupeře)

2. ztrátu podání (samozřejmě s bodem) z důvodu překročení 8 sekund pro podání.