Komise rozhodčích MSKVS

Vítejte na stránkách Komise rozhodčích Moravskoslezského kraje. Stránky by měly sloužit jako informační centrum rozhodčím řídícím utkání krajských přeborů Moravskoslezského kraje.

 

Připomínky a náměty adresujte na mailovou adresu KR.MSKVS@CVF.CZ nebo komise@krmskvs.cz

 
S pozdravem
 
Ing. Jan Slezák
předseda KR MSKVS

Předsoutěžní semináře

pozvánka

Memoriál Rudolfa Lišky 2019

9. ročník turnaje rozhodčích Moravskoslezského kraje a jejich hostů.

Sezóna 2019/2020 - informace a přihláška

Prosím o přečtení, vyplnění a odeslání.

Školení rozhodčích III. třídy

KR MS KVS vyhlašuje školení volejbalových rozhodčích III. třídy.

Bližší informace ZDE

 

Aktualizace cestovních náhrad od 1.1.2019

Na základě rozhodnutí SR ČVS dochází, jako každoročně, k úpravě výše cestovného a stravného pro kalendářní rok.

Jedná se o:
Příloha č. 3 k prováděcímu předpisu ke směrnici č. 09/2011 Účtování a inventarizace v ČVS 
schválena dne: 23. ledna 2019 účinná od: 1. ledna 2019

Proto dle Rozpisu soutěží krajkého přeboru MS KVS 2018/2019
Příloha č. 3 Opatření k odměňování a náhradám rozhodčích
dochází ke změně výše cestovného a stravného pro rozhodčí MS KVS při řízení utkání KP MS KVS 

Stravné a cestovné rozhodčím MS KVS od 1.1.2019

Výklad pravidla "Dokončená rozehra"

Jak jsem na semináři slíbil, po ověření na ligovém semináři upřesňuji výklad pravidla o dokončené rozehře.

Pravidlo 6.1.3

..........

Dokončená rozehra je posloupnost činností ve hře, jejichž výsledkem je udělení bodu. Toto zahrnuje udělení trestu a ztrátu podání z důvodu překročení časového limitu pro podání.

Znamená to, že za dokončenou rozehru se považuje i:

1. udělení trestu (tedy ČK jejímž důsledkem je ztráta podání a bod pro soupeře)

2. ztrátu podání (samozřejmě s bodem) z důvodu překročení 8 sekund pro podání.