Komise rozhodčích MSKVS

Vítejte na stránkách Komise rozhodčích Moravskoslezského kraje. Stránky by měly sloužit jako informační centrum rozhodčím řídícím utkání krajských přeborů Moravskoslezského kraje.

 

Připomínky a náměty adresujte na mailovou adresu KR.MSKVS@CVF.CZ nebo komise@krmskvs.cz

 
S pozdravem
 
Ing. Jan Slezák
předseda KR MSKVS

Změna cestovních náhrad pro rok 2018

SR ČVS na svém 7. zasedání dne 11.01.2018 mimo jiné schválila:

- přílohu č. 3 „Cestovní náhrady v ČVS pro rok 2018“ k prováděcímu předpisu ke směrnici 09/2011 „Účtování a inventarizace v ČVS“ s účinností od 01.01.2018

Předsoutěžní semináře 2017

Pozvánka na seminář rozhodčích přihlášených k řízení utkání v sezóně 2017/2018 soutěží řízených STK a KM MS KVS

Memoriál Rudolfa Lišky 2017

8. ročník turnaje rozhodčích Moravskoslezského kraje a jejich hostů.

Školení rozhodčích 3. třídy

Pro nedostatek přihlášených uchazečů je školení zrušeno.

Změna cestovních náhrad pro rok 2017

SR ČVS na svém 43. zasedání dne 18.01.2017 mimo jiné schválila:

- pro rok 2017 prováděcí předpis ke směrnici 09/2011 „Účtování a inventarizace v ČVS“ včetně jeho přílohy č. 1 ve stejném znění, tak jak byl schválen na 31. zasedání SR ČVS dne 13.01.2016;

-  přílohu č. 3 „Cestovní náhrady v ČVS pro rok 2017“ k prováděcímu předpisu ke směrnici 09/2011 „Účtování a inventarizace v ČVS“  s účinností od 01.01.2017

Upozornění!!

Upozorňuji na změnu způsobu delegování rozhodčích na soutěže Ostravské volejbalové ligy smíšených družstev (OVL)....KLIKNI!

Výklad pravidla "Dokončená rozehra"

Jak jsem na semináři slíbil, po ověření na ligovém semináři upřesňuji výklad pravidla o dokončené rozehře.

Pravidlo 6.1.3

..........

Dokončená rozehra je posloupnost činností ve hře, jejichž výsledkem je udělení bodu. Toto zahrnuje udělení trestu a ztrátu podání z důvodu překročení časového limitu pro podání.

Znamená to, že za dokončenou rozehru se považuje i:

1. udělení trestu (tedy ČK jejímž důsledkem je ztráta podání a bod pro soupeře)

2. ztrátu podání (samozřejmě s bodem) z důvodu překročení 8 sekund pro podání.