Komise rozhodčích MSKVS

Vítejte na stránkách Komise rozhodčích Moravskoslezského kraje. Stránky by měly sloužit jako informační centrum rozhodčím řídícím utkání krajských přeborů Moravskoslezského kraje.

 

Připomínky a náměty adresujte na mailovou adresu KR.MSKVS@CVF.CZ nebo komise@krmskvs.cz

 
S pozdravem
 
Ing. Jan Slezák
předseda KR MSKVS

Školení rozhodčích III. třídy

KR MS KVS vyhlašuje školení volejbalových rozhodčích III. třídy.

Bližší informace ZDE

 

Aktualizace cestovních náhrad od 1.1.2019

Na základě rozhodnutí SR ČVS dochází, jako každoročně, k úpravě výše cestovného a stravného pro kalendářní rok.

Jedná se o:
Příloha č. 3 k prováděcímu předpisu ke směrnici č. 09/2011 Účtování a inventarizace v ČVS 
schválena dne: 23. ledna 2019 účinná od: 1. ledna 2019

Proto dle Rozpisu soutěží krajkého přeboru MS KVS 2018/2019
Příloha č. 3 Opatření k odměňování a náhradám rozhodčích
dochází ke změně výše cestovného a stravného pro rozhodčí MS KVS při řízení utkání KP MS KVS 

Stravné a cestovné rozhodčím MS KVS od 1.1.2019

Memoriál Rudolfa Lišky 2018

9. ročník turnaje rozhodčích Moravskoslezského kraje a jejich hostů.

Sezóna 2018/2019 - informace a přihláška

Prosím o přečtení, vyplnění a odeslání.

Výklad pravidla "Dokončená rozehra"

Jak jsem na semináři slíbil, po ověření na ligovém semináři upřesňuji výklad pravidla o dokončené rozehře.

Pravidlo 6.1.3

..........

Dokončená rozehra je posloupnost činností ve hře, jejichž výsledkem je udělení bodu. Toto zahrnuje udělení trestu a ztrátu podání z důvodu překročení časového limitu pro podání.

Znamená to, že za dokončenou rozehru se považuje i:

1. udělení trestu (tedy ČK jejímž důsledkem je ztráta podání a bod pro soupeře)

2. ztrátu podání (samozřejmě s bodem) z důvodu překročení 8 sekund pro podání.