Komise rozhodčích MSKVS

Vítejte na stránkách Komise rozhodčích Moravskoslezského kraje. Stránky by měly sloužit jako informační centrum rozhodčím řídícím utkání krajských přeborů Moravskoslezského kraje.

 

Připomínky a náměty adresujte na mailovou adresu KR.MSKVS@CVF.CZ nebo komise@krmskvs.cz

 
S pozdravem
 
Ing. Jan Slezák
předseda KR MSKVS

Aktualizace cestovních náhrad od 1.1.2020

Na základě rozhodnutí SR ČVS dochází, jako každoročně, k úpravě výše cestovného a stravného pro kalendářní rok.

Jedná se o:
Prováděcí předpis "Cestovní náhrady členů ČVS" ke směrnici č. 09/2011 "Hospodaření v ČVS" 
schválený dne: 4. prosince 2019 s účinnstí od: 1. ledna 2020

Proto dle Rozpisu soutěží krajkého přeboru MS KVS 2019/2020
Příloha č. 3 Opatření k odměňování a náhradám rozhodčích
dochází ke změně výše cestovného a stravného pro rozhodčí MS KVS při řízení utkání KP MS KVS 

 Stravné a cestovné rozhodčím MS KVS od 1.1.2020 

Předsoutěžní semináře

pozvánka

Memoriál Rudolfa Lišky 2019

9. ročník turnaje rozhodčích Moravskoslezského kraje a jejich hostů.

Sezóna 2019/2020 - informace a přihláška

Prosím o přečtení, vyplnění a odeslání.

Školení rozhodčích III. třídy

KR MS KVS vyhlašuje školení volejbalových rozhodčích III. třídy.

Bližší informace ZDE

 

Výklad pravidla "Dokončená rozehra"

Jak jsem na semináři slíbil, po ověření na ligovém semináři upřesňuji výklad pravidla o dokončené rozehře.

Pravidlo 6.1.3

..........

Dokončená rozehra je posloupnost činností ve hře, jejichž výsledkem je udělení bodu. Toto zahrnuje udělení trestu a ztrátu podání z důvodu překročení časového limitu pro podání.

Znamená to, že za dokončenou rozehru se považuje i:

1. udělení trestu (tedy ČK jejímž důsledkem je ztráta podání a bod pro soupeře)

2. ztrátu podání (samozřejmě s bodem) z důvodu překročení 8 sekund pro podání.