Komise rozhodčích MSKVS

Vítejte na stránkách Komise rozhodčích Moravskoslezského kraje. Stránky by měly sloužit jako informační centrum rozhodčím řídícím utkání krajských přeborů Moravskoslezského kraje.

 

Připomínky a náměty adresujte na mailovou adresu KR.MSKVS@CVF.CZ nebo komise@krmskvs.cz

 
S pozdravem
 
Ing. Jan Slezák
předseda KR MSKVS

Sezona 2020/2021 - informace, přihláška

Prosím o přečtení, vyplnění a odeslání Přihlášky

Školení rozhodčích 3. třídy 2020

Komise rozhodčích MS KVS vyhlašuje školení rozhodčích 3. třídy.

Povolení libera v žákovských kategorií

Předsednictvo Moravskoslezského krajského volejbalového svazu na svém zasedání dne 4. 2. 2020 rozhodlo na základě SŘV článku 4. Rozhodlo o zrušení ustanovení rozpisu soutěží v bodě C1 odstavec 2. U soutěží krajský přebor žáků (MS-ZCI) a u soutěže krajský přebor žaček (MS-ZKY) o zrušení výjimky z Mezinárodních Pravidel Volejbalu (dále jen MPV), není povolen start libera. Na základě této skutečnosti se v soutěžích MS-ZCI a MS-ZKY s platnosti od 5. 2. 2020 povoluje start libera dle MPV.

rozhodnutí P_MSKVS libero.pdf (341574)

Aktualizace cestovních náhrad od 1.1.2020

Na základě rozhodnutí SR ČVS dochází, jako každoročně, k úpravě výše cestovného a stravného pro kalendářní rok.

Jedná se o:
Prováděcí předpis "Cestovní náhrady členů ČVS" ke směrnici č. 09/2011 "Hospodaření v ČVS" 
schválený dne: 4. prosince 2019 s účinnstí od: 1. ledna 2020

Proto dle Rozpisu soutěží krajkého přeboru MS KVS 2019/2020
Příloha č. 3 Opatření k odměňování a náhradám rozhodčích
dochází ke změně výše cestovného a stravného pro rozhodčí MS KVS při řízení utkání KP MS KVS 

 Stravné a cestovné rozhodčím MS KVS od 1.1.2020 

Předsoutěžní semináře

pozvánka

Memoriál Rudolfa Lišky 2019

9. ročník turnaje rozhodčích Moravskoslezského kraje a jejich hostů.

Sezóna 2019/2020 - informace a přihláška

Prosím o přečtení, vyplnění a odeslání.

Výklad pravidla "Dokončená rozehra"

Jak jsem na semináři slíbil, po ověření na ligovém semináři upřesňuji výklad pravidla o dokončené rozehře.

Pravidlo 6.1.3

..........

Dokončená rozehra je posloupnost činností ve hře, jejichž výsledkem je udělení bodu. Toto zahrnuje udělení trestu a ztrátu podání z důvodu překročení časového limitu pro podání.

Znamená to, že za dokončenou rozehru se považuje i:

1. udělení trestu (tedy ČK jejímž důsledkem je ztráta podání a bod pro soupeře)

2. ztrátu podání (samozřejmě s bodem) z důvodu překročení 8 sekund pro podání.