Úvod

Školení rozhodčích 3. třídy 2022

05.04.2022 13:32

Cestovné a stravné od 1.1.2022

02.01.2022 11:02
Dle směrnic ČVS se od 1.1.2022 stává výchozím dokumentem při stanovování výše cestovného a stravného ("cestovní náhrady") vyhláška MPSV č. 511/2021. Výňatek z Přílohy č.3 Rozpisu soutěží KP MS KVS pro období 2021/2022 přikládám ZDE

Opatření proti šíření COVID-19

19.09.2021 10:56
Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví ze dne 31.7.2021 (Č. j.: MZDR 14601/2021-22/MIN/KAN) se akcí mohou účastnit osoby starší 12 let (hráči, trenéři, členové realizačních týmů, rozhodčí), kteří nevykazují klinické známky onemocnění covid-19 a mají: a) dokončené očkování a od aplikace...

Předsoutěžní seminář 2021

09.08.2021 00:17
Pozvánka

Příprava sezony 2021/2022

26.05.2021 09:35
V zájmu zajištění potřebného počtu delegací rozhodčích k řízení mistrovských utkání v soutěžním období 2021 – 2022 a přehledu o zájmu rozhodčího spolehlivě se podílet na splnění přidělených delegací, obrací se komise rozhodčích na Vás s následujícími požadavky o sdělení potřebných údajů a Vašich...