Obsahová náplň školení

Stanovy a předpisy ČVS:

 • stanovy; organizační struktura ČVS; členství; placení licenčních příspěvků,
 • základní znalosti o řádech ČVS. 

Práva a povinnosti rozhodčích:

 • rozhodčí, na hřišti jako nezávislý zástupce ČVS; práva rozhodčího,
 • povinnosti rozhodčího k pořadateli utkání, k příslušné komisi rozhodčích a k Českému volejbalovému svazu obecně,
 • kdo a za jakých podmínek může být rozhodčím,
 • systém přípravy rozhodčích. 

Oficiální pravidla volejbalu – výklad:

 • zařízení a vybavení;
 • účastníci utkání;
 • uspořádání hry;
 • činnosti ve hře,
 • přerušení a zdržování;
 • hráč Libero;
 • chování účastníků;
 • rozhodčí. 

Po výkladu se doporučuje uspořádat panelovou diskusi. 

Soutěžní řád volejbalu – výklad:

 • start hráčů - náležitosti jednotlivce;
 • věkové kategorie; obecné povinnosti družstev; povinnosti pořadatele,
 • termíny a začátky utkání; nástup k utkání; čekací doba a ukončení utkání; přerušení a předčasné ukončení utkání,
 • řízení utkání; práva a povinnosti rozhodčích, trenérů, kapitánů a hráčů,

Po výkladu se doporučuje uspořádat panelovou diskusi. 

Zápis o utkání

 • zkrácený  formát - krajský zápis

Administrativa rozhodčího:

 • vyúčtování náležitostí rozhodčího, cestovné; sledování příjmů a jejich zdanění,
 • povinnosti zapisovatele jako člena sboru rozhodčích. 

Psychologie rozhodčího:

 • přednáška se zabývá především přípravou na utkání a na problematiku chování ve vypjatých situacích, jak v průběhu utkání „relaxovat“ apod.

Zdravověda:

 • přednášku vede lékař zejména k tématu poskytnutí první pomoci při běžných úrazech na hřišti. 

Test a ústní zkouška:

Test obsahuje cca 50 otázek se zaměřením:
 • 75 % otázky z pravidel,
 • 15 % otázky ze SŘV,
 • 10 % otázky z ostatní problematiky (předpisy ČVS, zdravověda, psychologie apod.). 

Ústní zkouška má diskusní charakter se zaměřením na řešení herních situací, na gestikulaci rozhodčího, na chyby, kterých se rozhodčí dopustil v písemném testu. Bude provedena při praktických výstupech.

Obsahové náplně jednotlivých termínových bloků budou upřesněny dodatečně.