Informace pro rozhodčí MS KVS 2020/2021

21.06.2020 16:28

V zájmu zajištění potřebného počtu delegací rozhodčích k řízení mistrovských utkání v soutěžním období 2020 – 2021 a přehledu o zájmu rozhodčího spolehlivě se podílet na splnění přidělených delegací, obrací se komise rozhodčích na Vás s následujícími požadavky o sdělení potřebných údajů a Vašich připomínek.

  • !!VŠECHNY!! požadované údaje uvedené v přihlášce zodpovědně vyplňte a odešlete nejpozději do 31. července 2020

Z důvodu řízení krajských soutěží systémem VIS (volejbalový informační systém) včetně delegací a předelegací, je nutno, aby každý rozhodčí řídící soutěže KP(všech kategorií) měl zřízen OPERATIVNÍ emailový kontakt!!!!

 

  • V případě skončení platnosti průkazu, je Vaší povinností si jeho platnost zajistit na registračním úseku ČVS !!!
  • Termíny nedostupnosti je každý rozhodčí povinen zadat do systému VIS nejpozději do 15. 8. 2020 a v průběhu sezony je pravidelně aktualizovat!!!
  • Rozpis soutěže je distribuován výhradně v elektronické podobě (webové stránky MS KVS nebo KR MS KVS).
  •  
  • Bohužel, v důsledku dopadů koronoakrize na následující ročník - počet družstev, termínů začátků soutěží, termínů seminářů a jiných drobných časoprostorových komplikací, v letošním roce, turnaj rozhodčích neproběhne. Mrzí nás to a těšíme se na příští rok.
  •  
  • Podmínkou pro zařazení na listinu rozhodčích je platný průkaz rozhodčího, zaplacení členského poplatku (směrnice ČVS 10/2011 - změna 04/2020) a účast na předsoutěžních seminářích s úspěšně vykonaným testem.
 
Rozhodčí, kteří se rozhodli nepřihlásit se k řízení utkáni pro sezónu 2020 – 2021, nechť toto rozhodnutí dají na vědomí prostřednictvím této přihlášky na stejnou adresu taktéž do 31. 7. 2020!!!

 

Přihláška