Informace pro rozhodčí MS KVS 2021/2022

18.04.2021 22:39

V zájmu zajištění potřebného počtu delegací rozhodčích k řízení mistrovských utkání v soutěžním období 2021 – 2022 a přehledu o zájmu rozhodčího spolehlivě se podílet na splnění přidělených delegací, obrací se komise rozhodčích na Vás s následujícími požadavky o sdělení potřebných údajů a Vašich připomínek.

 

Z důvodu řízení krajských soutěží systémem VIS (volejbalový informační systém) včetně delegací a předelegací, je nutno, aby každý rozhodčí řídící soutěže KP(všech kategorií) měl zřízen OPERATIVNÍ emailový kontakt!!!!

 • !!VŠECHNY!! požadované údaje uvedené v přihlášce zodpovědně vyplňte a odešlete nejpozději do 31. července 2021

 • V případě skončení platnosti průkazu, je Vaší povinností si jeho platnost zajistit na registračním úseku ČVS prostřednictvím systému VIS!!!

 • Termíny nedostupnosti je každý rozhodčí povinen zadat do systému VIS nejpozději do 15. 8. 2021 a v průběhu sezony je pravidelně aktualizovat!!!

 • Rozpis soutěže je distribuován výhradně v elektronické podobě (webové stránky MS KVS nebo KR MS KVS).

 • Podmínkou pro zařazení na listinu rozhodčích je

  • platná licence rozhodčího,

  • zaplacení členského poplatku (směrnice ČVS 10/2011 - změna 05/2021),

  • účast na  předsoutěžních seminářích s úspěšně vykonaným testem - termín semináře bude dodatečně určen podle termínu seminářů ČVS (ovlivněno ME mužů)

Rozhodčí, kteří se rozhodli nepřihlásit se k řízení utkáni pro sezónu 2021 – 2022, nechť toto rozhodnutí dají také na vědomí prostřednictvím této přihlášky taktéž do 31. 7. 2021!!!

 

Rádi bychom uspořádali 11. ročník Memoriálu Rudolfa Lišky turnaje rozhodčích MS KVS a hostů. Předpokládáme, že jej uskutečníme na renovovaných antukových kurtech s nově vybudovaným zázemím v Hlučíně, čímž je tak trochu pokřtíme. Vzhledem k zářijovým termínům ME mužů a prozatím neznámému termínu seminářů ligových rozhodčích, bude termín určen dodatečně.

 

 Přihláška