Memoriál Rudolfa Lišky 2016

18.07.2017 21:59

"Memoriál Rudolfa Lišky"

7. ročník turnaje rozhodčích Moravskoslezského kraje za účelem trochy „nezdravého“ pohybu, hromady zábavy a legrace a setkání s mnohými kolegy rozhodčími, které běžně nepotkáváme a třeba i s nováčky mezi „pískači“.

Datum: sobota 27.8.2016

Místo: Kopřivnice (kurty KV Kopřivnice)

Účastníci: rozhodčí volejbalu MS kraje s platným průkazem rozhodčího

Družstva: pokud možno smíšená 
            a) s příslušností k jednomu okresu
            b) vzniklá z přihlášených jednotlivců nezařazených do družstev

(!!hrají všichni, kteří se na to ještě cítí !!)

Herní systém:   dle počtu „vzniklých“ družstev

Arbitři utkání:    rozhodčí, zkušenostmi bohatí, pohybově přezrálí

Startovné:          100,-Kč/osoba pro pokrytí nákladů pronájmu hřiště a šaten aj.

Ceny:                    zajištěny za přispění sponzorů

Program:
1)      8:45 – 9:15 prezentace účastníku (družstev i jednotlivců)
2)      
9:30 slavnostní zahájení
3)      10:00 začátek turnaje
4)      14:30 předpokládané ukončení a slavnostní vyhlášení vítězů
5)      15:00 volná zábava
6)      ???? předpokládané ukončení 

V průběhu turnaje bude občerstvení přímo v areálu. Po turnaji posezení se zpěvem.

Hudební nástroje s sebou!!

Je možno přenocovat v šatně na kurtech s vlastním spacákem

Přihlášku zašlete nejpozději do 18.8.2016!!!