Opatření proti šíření COVID-19

19.09.2021 10:56
Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví ze dne 31.7.2021 (Č. j.: MZDR 14601/2021-22/MIN/KAN) se akcí mohou účastnit osoby starší 12 let (hráči, trenéři, členové realizačních týmů, rozhodčí), kteří nevykazují klinické známky onemocnění covid-19 a mají:
a) dokončené očkování a od aplikace poslední vakcíny uplynulo nejméně 14 dnů,
b) negativní PCR test ne starší jak 7 dnů,
c) negativní antigen test ne starší jak 7 dnů (sportovcům povoleno),
d) potvrzení o prodělané nemoci covid-19 v posledních 180 dnech,
e) pokud osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem (tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy).
Družstvo (trenér(-ka), popř. kapitán(-ka)) zodpovídá za to, že všichni jeho členové uvedeni v zápise o utkání splňují podmínky uvedené v bodě 2. tohoto článku, což stvrzují na formuláři družstva s kontaktními údaji dle daného nařízení.
Jednotlivé osoby (rozhodčí, zapisovatelé, …) vše vykáží na čestném prohlášením na přiloženém formuláři a potvrdí svým podpisem (u hráčů mladších 18 let podpisem zákonného zástupce). Formuláře předloží vedoucí družstev pořadatelům akcí bez vyzvání při vstupu do haly.
Vlastní potvrzení o očkování, testech nebo prodělané nemoci budou mít jednotlivci k případné kontrole ze strany kontrolních orgánů na dodržování opatření proti onemocnění covid-19 (policie, hygiena, ...).
Před utkáním provede pořadatel záznam do zápisu o utkání, že všechny osoby na něm uvedené splňují aktuálně platné podmínky pro účast na sportovním utkání.Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví ze dne 31.7.2021 (Č. j.: MZDR 14601/2021-22/MIN/KAN) se akcí mohou účastnit osoby starší 12 let (hráči, trenéři, členové realizačních týmů, rozhodčí), kteří nevykazují klinické známky onemocnění covid-19 a mají:
a) dokončené očkování a od aplikace poslední vakcíny uplynulo nejméně 14 dnů,
b) negativní PCR test ne starší jak 7 dnů,
c) negativní antigen test ne starší jak 7 dnů (sportovcům povoleno),
d) potvrzení o prodělané nemoci covid-19 v posledních 180 dnech,
e) pokud osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem (tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy).
Družstvo (trenér(-ka), popř. kapitán(-ka)) zodpovídá za to, že všichni jeho členové uvedeni v zápise o utkání splňují podmínky uvedené v bodě 2. tohoto článku, což stvrzují na formuláři družstva s kontaktními údaji dle daného nařízení.
Jednotlivé osoby (rozhodčí, zapisovatelé, …) vše vykáží na čestném prohlášením na přiloženém formuláři a potvrdí svým podpisem (u hráčů mladších 18 let podpisem zákonného zástupce). Formuláře předloží vedoucí družstev pořadatelům akcí bez vyzvání při vstupu do haly.
Vlastní potvrzení o očkování, testech nebo prodělané nemoci budou mít jednotlivci k případné kontrole ze strany kontrolních orgánů na dodržování opatření proti onemocnění covid-19 (policie, hygiena, ...).
Před utkáním provede pořadatel záznam do zápisu o utkání, že všechny osoby na něm uvedené splňují aktuálně platné podmínky pro účast na sportovním utkání.

Výňatek z Rozpisu mistrovských soutěží MS KVS 2021/2022:

Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví ze dne 31.7.2021 (Č. j.: MZDR 14601/2021-22/MIN/KAN) se akcí mohou účastnit osoby starší 12 let (hráči, trenéři, členové realizačních týmů, rozhodčí), kteří nevykazují klinické známky onemocnění covid-19 a mají:

  • a) dokončené očkování a od aplikace poslední vakcíny uplynulo nejméně 14 dnů,
  • b) negativní PCR test ne starší jak 7 dnů,
  • c) negativní antigen test ne starší jak 7 dnů (sportovcům povoleno),
  • d) potvrzení o prodělané nemoci covid-19 v posledních 180 dnech,
  • e) pokud osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem (tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy).

Družstvo (trenér(-ka), popř. kapitán(-ka)) zodpovídá za to, že všichni jeho členové uvedeni v zápise o utkání splňují podmínky uvedené v bodě 2. tohoto článku, což stvrzují na formuláři družstva s kontaktními údaji "F01" dle daného nařízení.

 

(laické vysvětlení)

Družstva

  • Předloží rozhodčímu společně se soupiskou a průkazy formulář F01 se seznamem účastníků utkání splňující podmínky stanovené aktuálními vládními nařízeními.

Rozhodčí

  • ¨Před utkáními provedou kontrolu seznamu účastníků utkání na předloženém formuláři F01 společně s kontrolou soupisky, průkazů a zápisu o utkání , tzn. že v zápise o utkání nesmí být osoba, a tedy nesmí se účastnit utkání, která není uvedena na formuláři. Po kontrole vrátí družstvu. Do zápisu o utkání zapíše: "Všechny osoby uvedené v tomto zápise splňují aktuálně platné podmínky pro účast na sportovním utkání."
  • Vlastní potvrzení o očkování, testech nebo prodělané nemoci, případně čestné prohlášení (formulář F02) o provedeném samotestování, budou mít rozhodčí při sobě k případné kontrole ze strany kontrolních orgánů na dodržování opatření proti onemocnění covid-19 (policie, hygiena, ...). Na požádání předloží pořadateli resp. kapitánům/trenérům družstev.