Informace pro rozhodčí MS KVS 2019/2020

26.06.2019 22:00

V zájmu zajištění potřebného počtu delegací rozhodčích k řízení mistrovských utkání v soutěžním období 2019 – 2020 a přehledu o zájmu rozhodčího spolehlivě se podílet na splnění přidělených delegací, obrací se komise rozhodčích na Vás s následujícími požadavky o sdělení potřebných údajů a Vašich připomínek.

  • !!VŠECHNY!! požadované údaje uvedené v přihlášce zodpovědně vyplňte a odešlete nejpozději do 31. července 2019

Z důvodu zavedení řízení krajských soutěží do systému VIS (volejbalový informační systém) včetně delegací a předelegací, je nutno, aby každý rozhodčí řídící soutěže KP(všech kategorií) měl zřízen OPERATIVNÍ emailový kontakt!!!!

 

  • V případě skončení platnosti průkazu, je Vaší povinností si jeho platnost zajistit na registračním úseku ČVS !!!
  • Termíny nedostupnosti je každý rozhodčí povinen zadat do systému VIS nejpozději do 15. 8. 2019 a v průběhu sezony je pravidelně aktualizovat!!!
  • Rozpis soutěže je distribuován výhradně v elektronické podobě (webové stránky MS KVS nebo KR MS KVS).
  • Ve spolupráci s STK MS KVS bude uspořádán 10. ročník turnaje rozhodčích MS KVS „Memoriál Rudolfa Lišky“ v termínu 31. 8. 2019 ve Vratimově. Oficiální propozice a přihlášky budou distribuovány v průběhu července.
  • Podmínkou pro zařazení na listinu rozhodčích je platný průkaz rozhodčího, zaplacení licenčního poplatku (směrnice ČVS 10/2011 - změna 01/2012) a účast na předsoutěžních seminářích s úspěšně vykonaným testem.
 
Rozhodčí, kteří se rozhodli nepřihlásit se k řízení utkáni pro sezónu 2019 – 2020, nechť toto rozhodnutí dají na vědomí prostřednictvím této přihlášky na stejnou adresu taktéž do 31. 7. 2019!!!

 

Přihláška