Příloha č.10 k Rozpisu soutěží MS KVS pro rok 2020/21

18.04.2021 23:35

 

Vzhledem k epidemiologické situaci přistoupilo P-MS KVS k opatřením při utkáních krajských přeborů MS KVS.

Zveřejňujeme přílohu č. 10 k Rozpisu soutěží MS KVS, která byla schválena předsednictvem MS KVS formou PER ROLLAM dne 14.9.2020.

Vysvětlení:

1) Každý rozhodčí musí mít u sebe a to buď v papírové, nebo v elektronické podobě prohlášení dle přílohy č. 10. Bez tohoto dokumentu nemůže rozhodčí řídit utkání a na výzvu trenéra, kapitána či dalších oprávněných osob se tímto dokumentem musí rozhodčí prokázat. Tímto neodpadá povinnost zaslání prohlášení delegačnímu pracovníku dle článku 3 odst. 5 této přílohy. 

    "Rozhodčí a delegáti musejí předložit podepsaný formulář delegačnímu pracovníkovi KR MS KVS před prvním delegovaným utkáním"
    (ideální způsob je vytisknout Prohlášení, vyplnit, podepsat, naskenovat a poslat emailem jako přílohu)
    (ID ČVS je vaše registrační číslo uvedené v osobním profilu ve VIS)


2) Rozhodčí může kontrolovat účastníky utkání dle přílohy č. 10, zda mají vyplněné prohlášení dle přílohy č. 10. V případě, že k takové kontrole dojde z jakýkoliv důvodů, musí být rozhodčím, popřípadně delegátem utkání zkontrolováni vždy všichni účastníci utkání, tzn. obě družstva, zapisovatel a další, kteří jsou uvedeni v příloze č. 10.