Příprava sezony 2021/2022

26.05.2021 09:35

V zájmu zajištění potřebného počtu delegací rozhodčích k řízení mistrovských utkání v soutěžním období 2021 – 2022 a přehledu o zájmu rozhodčího spolehlivě se podílet na splnění přidělených delegací, obrací se komise rozhodčích na Vás s následujícími požadavky o sdělení potřebných údajů a Vašich připomínek.

Informace rozhodčím MS KVS pro sezonu 2021/2022