Školení rozhodčích 3. třídy 2017

20.07.2017 19:31

MOTTO: "Seznamte se s pravidly"

Každoročně pořádá komise rozhodčích moravskoslezského volejbalového svazu školení rozhodčích volejbalu 3. třídy.
Jde o jedinečnou příležitost seznámit se podrobně s pravidly volejbalu a získat tak možnost řídit mistrovská utkání okresních a krajských volejbalových soutěží.
Školení má dvě části:
1. teoretickou 2. – 4. června 2017 (pravděpodobně v Ostravě)
2. praktickou 10. a/nebo 18. června (místo bude upřesněno).
Cena:
  • školné(dle počtu uchazečů) - do 1000,- Kč,
  • registrace do ČVS                   - 200,- Kč (pouze nově registrovaní)
  • odznak rozhodčího ČVS         - 50,- Kč
Časový harmonogram školení
 
Kontakt:   Ing. Jan Slezák
Mail:        komise@krmskvs.cz; kr.mskvs@cvf.cz
Telefon:    604358588