Školení rozhodčích 3. třídy 2022

05.04.2022 13:22

MOTTO: "Seznamte se s pravidly"

 
Každoročně pořádá komise rozhodčích moravskoslezského volejbalového svazu školení rozhodčích volejbalu III. třídy.
Jde o jedinečnou příležitost seznámit se podrobně s pravidly volejbalu a získat tak možnost řídit mistrovská utkání okresních a krajských volejbalových soutěží.

Školení má dvě části:
1. teoretickou ve čtyřech blocích: 19.5., 26.5., 2.6., 9.6.2022 v Ostravě
2. praktickou 11. a/nebo 18.(19.) června (Hodslavice/Raškovice).
 
Cena:
  • školné(dle počtu uchazečů) - do 1000,- Kč,
  • registrace do ČVS                   - 200,- Kč (pouze nově registrovaní)

Podmínka: věk učástníka minimálně 16 let!!

Přihláška
Obsahová náplň školení
Kontakt:   Ing. Jan Slezák
Mail:        komise@krmskvs.cz