Hrací protokol 2017/2018

Hrací protokol 2017/2018
HRACÍ PROTOKOL
pro mistrovské a nemistrovské soutěže MS KVS
KR MS KVS vydává metodický pokyn „Hrací protokol pro mistrovské a nemistrovské soutěže MS KVS“ pro zajištění jednotného postupu v utkáních řízenými orgány MS KVS. Tento metodický pokyn je závazný pro všechny oddíly, hráče, rozhodčí, trenéry a ostatní funkcionáře, kteří se zúčastňují krajských soutěží.

Hrací protokol pro mistrovské a nemistrovské soutěže MS KVS.

KR MS KVS vydává metodický pokyn „Hrací protokol pro mistrovské a nemistrovské soutěže MS KVS“ pro zajištění jednotného postupu v utkáních řízenými orgány MS KVS. Tento metodický pokyn je závazný pro všechny oddíly, hráče, rozhodčí, trenéry a ostatní funkcionáře, kteří se zúčastňují krajských soutěží.

Hrací_protokol_pro_krajské_soutěže_2017_18.pdf (1,2 MB)