MS-ZKY-KVA

MS-ZKY-KVA

Termín: 22.9.2019
Pořadatel:  TJ Nový Jičín"A", ZŠ Komenského 571 a Tělocvična Msgr. Šrámka, Nový Jičín

www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=MS-ZKY&skupina=ms-zky-ka