MS-ZKY-KVB

MS-ZKY-KVB

Termín: 22.9.2019
Pořadatel: VK Polanka nad Odrou, z.s.; ZŠ Heleny Salichové 1275, Ostrava - Polanka nad Odrou

https://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=MS-ZKY&skupina=ms-zky-kb